Biogaz Projekt

 
 
facebook
top

O firmie Profil firmy:

Rynek biogazu w Polsce i na świecie znajduje się obecnie w fazie dynamicznego wzrostu. Dokładne monitorowanie kierunków zmian jak i mechanizmów wsparcia na rynku projektów biogazowych pozwala oszacować dynamikę rozwoju tego rynku.

Zauważalne jest coraz większe zainteresowania kierunkami rozwoju i możliwościami płynącymi z wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

W każdej miejscowości w każdej gminie produkowana jest biomasa, w procesie fermentacji z substancji tych wydzielany jest biogaz, który ulatuje do atmosfery, instalacja biogazowni pozwala kontrolować fermentacje biomasy i produkować gaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Polskie sektory gospodarki narodowej rozpoczęły wykorzystywanie dobrodziejstw biogazowi w postaci gazu lub energii, wykorzystywanych min. do procesów technologicznych lub w formie wartościowego nawozu dla rolnictwa.

Partnerzy:

logo
logo

logo

logo

multichem

logo